ام تک وب :: ام تک وب
۲۸ام آبان ۱۳۹۶ وب


پاسخ به یک برداشت غلط درباره «لعن»


پاسخ به یک برداشت غلط درباره «لعن»

همانگونه که در احکامی نظیر “غیبت” استثنائاتی وجود دارد و راجع به آن در کتب فقهی و کلام علما توضیح مبسوط داده شده، در خصوص ممنوعیت لعن مؤمن [اصطلاحی] نیز موارد استثنا قابل ذکر است.


مطالب پیشنهادی